Medlemsutlottning 2019

Medlemsutlottning 2019

Samtliga medlemmar som inbetalat årsavgiften innan årsmötet deltar i utlottning av vinstbevis. Vinstbevis kan användas för inköp av konst och konsthantverk på konstföreningens utställningar. De åtta (8) vinstbevisen som utlottas detta år har ett värde av 20 000: kronor och varierar mellan 5 000:- till 1 500:- kronor. I de fall priset på vinnarens konstköp är lägre än vinstsumman erhålles tillgodobevis och är köpet överstigande kan mellanskillnad erläggas.

konstf

Vinnarna av vinstbevis.

5 000 kr     Inger Johansson Linköping

3 500 kr     Maria Lindstrand Linköping

2 500 kr     Folke Pettersson Rimforsa

2 500 kr     Roger Sibbe Åtvidaberg

2 000 kr     Lena Muhlback Åtvidaberg

1 500 kr     Britt Andersson Åtvidaberg

1 500 kr     Håkan Stensson Björsäter

1 500 kr     Ahmet Bagci Gamleby

 

Samtidigt utlottas Närvaropriser

Följande vinnare drogs i tavellotteriet: Håkan Stensson, Roger Svensson, Karin Nordström, Per-Erik Gustavsson, Washin Björk, Kristina Andersson,

Margaretha Jonsson och Ulf Jönsson.