Medlemsutlottning 2018

Medlemsutlottning 2018

Samtliga medlemmar som inbetalat årsavgiften innan årsmötet deltar i utlottning av vinstbevis. Vinstbevis kan användas för inköp av konst och konsthantverk på konstföreningens utställningar. De åtta (8) vinstbevisen som utlottas detta år har ett värde av 20 000: kronor och varierar mellan 5 000:- till 1 500:- kronor. I de fall priset på vinnarens konstköp är lägre än vinstsumman erhålles tillgodobevis och är köpet överstigande kan mellanskillnad erläggas.

konstf

 

Samtidigt utlottas Närvaropriser

 

Ingvar Lindsten, olja Huset

 

Gunilla Furutun, foto Fuchia

 

Eva Ch Eklund, akvarell/collage Månräven

 

Inger Johansson, akvarell Slända

 

Lars-Arne Paulsson, akvarell Salvedal

 

2 styck bok Hilma av Anna Laestadius Larsson

 

Anders Wång, keramikvas