Förtroendevalda

Följande personer har fått ett förtroende uppdrag inom Åtvidabergs Konstförening.

Förtroendevalda

Uppdrag Namn Telefon
Ordföranden Sture Nyberg 0120-101 45
Vice ordföranden Ulf Jönsson 0120-610 70
Sekreterare Ruth Rashem 0120-125 70
Ekonomi Ulf Jönsson 0120-610 70
Lotteriansvarig Karin Storerker Winberg 0120-149 90
Marknad/Media Maria Gullqvist 0702 992073
Q-rator Rolf U Karlsson 0120-356 08
AD Lars-Arne Paulsson 0120-121 11
Konstlager Sture Nyberg 0120-101 45
Valberedning Ylva Jernling 0120-151 62
Valberedning Lena Källström 0120-12 285
Revisor Carl G. Nilsson 0120-600 52
Revisor Björn Tilling 0120-129 51
Suppleant Ing-Britt Mattfolk 0120-147 87