Förtroendevalda

Följande personer har fått ett förtroende uppdrag inom Åtvidabergs Konstförening.

Förtroendevalda

Uppdrag Namn Telefon
Ordföranden Ulf Jönsson 0703 717906
Vice ordföranden Jimmy Uller 0703 153781
Sekreterare Catharina Lekander 0705 479312
Ekonomi Ulf Jönsson 0703 717906
Lotteriansvarig Ulf Jönsson 0703 717906
Marknad/Media Ingegärd Jansson 0708 582270
Q-rator Ingegärd Jansson 0708 582270
AD Lars-Arne Paulsson 0120-121 11
Konstlager Lars-Arne Paulsson 0120-121 11
Valberedning
Valberedning
Revisor Carl G. Nilsson 0120-600 52
Revisor Björn Tilling 0120-129 51
Suppleant Ing-Britt Mattfolk 0120-147 87