Förtroendevalda

Följande personer har fått ett förtroende uppdrag inom Åtvidabergs Konstförening.

Förtroendevalda

Uppdrag Namn Telefon
Ordföranden Ruth Rashem 0120-125 70
Vice ordföranden Jimmy Uller
Sekreterare Karin Storerker Winberg 0120-149 90
Ekonomi Ulf Jönsson 0703 717906
Lotteriansvarig Karin Storerker Winberg 0120-149 90
Marknad/Media Ingegärd Jansson 0708 582270
Q-rator Rolf U Karlsson 0120-356 08
AD Lars-Arne Paulsson 0120-121 11
Konstlager Rolf U Karlsson 0120-356 08
Valberedning Ylva Jernling 0120-151 62
Valberedning Lena Källström 0120-12 285
Revisor Carl G. Nilsson 0120-600 52
Revisor Björn Tilling 0120-129 51
Suppleant Ing-Britt Mattfolk 0120-147 87